کارکنان

تلفن تماس

پست‌الکترونیک

مدرک تحصیلی

شغل مورد تصدی

نام و نام خانوادگی

077 3122 2704 

leila.mansouri173@yahoo.com

کارشناسی ارشد

کارشناس بخش امانت

لیلا منصوری

077 3122 2704  

bita_65mansoori@yahoo.com

کارشناسی ارشد

کارشناس بخش امانت

الهه منصوری‌فرد

 

 نام و نام خانوادگی

شغل مورد تصدی  

 مدرک تحصیلی

پست‌الکترونیک 

تلفن تماس 

سید محسن موسوی  

کارشناس بخش فهرست‌نویسی 

کارشناسی ارشد  

mbrm88@gmail.com 

 077 3122 2705

لیلا مرهونی 

کارشناس بخش فهرست‌نویسی 

 کارشناسی 

leilamarhooni@gmail.com 

  077 3122 2705

مهرانگیز شبانکاره 

کارشناس بخش فهرست‌نویسی 

 کارشناسی 

mehrshabankareh@gmail.com 

  077 3122 2705

 

تلفن تماس

پست‌الکترونیک

مدرک تحصیلی

شغل مورد تصدی

نام و نام خانوادگی

 077 3122 2103

mary.ghaznavi3@gmail.com

کارشناسی ارشد

کارشناس بخش مرجع

مرضیه غزنوی

 

تلفن تماس

پست‌الکترونیک

مدرک تحصیلی

شغل مورد تصدی

نام و نام خانوادگی

 077 3122 2071

zdehghani24@yahoo.com

کارشناسی ارشد

کارشناس بخش نشریات

زهره دهقانی

 

تلفن تماس

پست‌الکترونیک

مدرک تحصیلی

شغل مورد تصدی

نام و نام خانوادگی

 077 3122 2704 

ravaei.bahar@gmail.com

کارشناسی ارشد

کارشناس کتابخانه دیجیتال

معصومه روایی

 

آمار بازدید
 بازدید امروز : 291
 کل بازدید : 3295
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.